03.06-28.06.2015

Norsk design- og arkitektursenter (DOGA)
Oslo | NO

Utstillingsåpning: Getting Things Done
Vandreutstillingen Getting Things Done: Evolution of the Built Environment in Vorarlberg, presenterer 230 arkitekturprosjekter fra Østerrikes vestligste delstat Vorarlberg, i tidsperioden fra 1960-tallet og fram til i dag. Arkitekturutviklingen i området karakteriseres av pionerånd og har bidratt til å stimulere den internasjonale arkitekturdebatten.

Dialog med naturen
Et sentralt tema i utstillingen er dialogen mellom arkitektur og natur. Søkelyset rettes mot økologiske og miljømessige faktorer, fra strategier utarbeidet for bevare ressurser og redusere klimagasser, utvikling av lav-energi- og passivhus-teknologi, til innovativ bruk av tre. Andre temaer som utforskes er spenningsfeltet mellom tradisjon og fornyelse og håndverkets verdi.

Arkitektene fra Vorarlberg legger særlig vekt på lokale håndverkstradisjoner og bruk av tre i sine konstruksjoner. Håndverket spiller også en vesentlig rolle ved utformingen av gjenstander i daglig-kulturen og står for en betydelig andel av den lokale verdiskapingen. 12 prisbelønnede håndverksgjenstander er derfor også inkludert i utstillingen.

Exhibition Views

01 01 01 01 01 01 01 01

Interviews

Show all

Otto Kapfinger
Architecture researcher

Markus Dorner / Christian Matt
Architects

Wolfgang Schmidinger
Master carpenter

News

Show all

#GeThDo opening in Oslo

03.06.2015, 18:00, DogA Norsk Design- og Arkitektursenter

Read more

Discuss

comments powered by Disqus